Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

120 הגווילים מווילנה

120 הגווילים מווילנה
קרן חקק
  • י״ז במרחשון ה׳תשע״ה (נובמבר 10, 2014)
  • http://www.hechalshlono.org.il

על אודות המיצב בתערוכה: "ובכל זאת אותיות פורחות"- וילנה כמשל לזהות יהודית

במהלך מלחמת העולם השנייה נערכו מסעות ברחבי ליטא בהם נאספו עשרות אלפי ספרים ובהם גם מאות ספרי תורה וספרים בעברית.
לאחר המלחמה הוגדרו הספרים "אוצר לאומי" השייך לממשלת ליטא.
במשך למעלה מארבע שנים התנהלו מגעים עם ממשלת ליטא על מנת לשנות את החוק הליטאי המכריז שספרי התורה הם חפצי תרבות שאסור להוציאם מהמדינה.
עמותת מנורה והיכל שלמה גייסו משאבים ובתאריך 30 בינואר 2002 יצאה משלחת לוילנה, בראשות הרב הראשי לישראל הרב לאו, ושבה עם 345 ספרי תורה, גווילים ומגילות.
לאחר שיקומם הועברו לבתי כנסת בישראל ובחו"ל 18 ספרי תורה ו-15 מגילות.
120 גווילים שהובאו מוילנה במבצע זה תלויים בחלל התצוגה כחלק מהמיצב, בתוך שקי הפשתן הממוספרים אתם הגיעו.

התערוכה קמה בעקבות סיפור גאולת ספרי התורה, ומטרתה להציג את ספר התורה בפרט ואת הספרים בכלל כמיכל ל"רוח" המהווה מרכיב מרכזי בפשר חידת קיומו וזהותו של העם היהודי לאורך הדורות.