Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

נדודיו של הנייד

נדודיו של הנייד
קרן חקק
  • א׳ בשבט ה׳תשע״ו (ינואר 11, 2016)
  • http://www.hechalshlono.org.il

סיפורו של ארון קודש נייד מאירופה

ערב מלחמת העצמאות היו ברובע היהודי בירושלים העתיקה 27 בתי כנסת ולמעלה מ- 500 ספרי תורה. לאחר כניעת תושבי הרובע ולוחמיו ביום שישי י"ט באייר, תש"ח (28.5.1948), חיילי הלגיון הירדני וההמון הערבי בזזו כל פריט בעל ערך ולאחר מכן העלו באש את הרובע כולו.

בשנות התשעים של המאה העשרים ערך מנזר בירושלים העתיקה מכירה של רהיטים שלא היה בהם שימוש. סוחר יהודי שסחר ברהיטים משומשים הוזמן למכירה ומצא במרתף המנזר ארון מכוסה באבק של שנים רבות. עת פתח את הדלתות גילה לתדהמתו כיתוב בעברית של עשרת הדיברות. לשאלתו מאין הגיע הארון, סיפר הכומר כי בזמן המלחמה ב-1948 אחד הנזירים הציל את הארון משריפה כשהוציא אותו מהדליקה מאחד מבתי הכנסת ברובע היהודי שהועלו באש על ידי הערבים. לאחר המלחמה בשנת 1967 הנזירים חששו שמא ינקמו בהם על מצבו של ארון הקודש והחביאו אותו במרתף, שם נשתכח שנים רבות.

ארון הקודש נרכש על-ידי המוזאון בשנת 2004 מסוחר אומנות מחיפה, באמצעות תרומתם של סטפן ויהודית מרגוליס, והועבר לשיקום ולשימור.
בזמן הניקוי נחשף מקום ידיות הנשיאה המעידים על כך שארון קודש זה היה נייד ושימש כארון קודש בבית אבל. בגב הארון נתגלו סימני השריפה המעידים על כך שניצל מהשריפה. בבדיקת שכבות הצבע בדלתות נתגלו 3 שכבות של צבע המעידים על כך כי השכבה האחרונה נצבעה בצבע חום על ידי הנזירים.
ברצפת הארון היו מונחים שני אריות מעץ לבוד, וכחלק משחזור הארון הם הורכבו מחדש.
כעת מוצג הארון בתערוכה "בין הזמנים" .

ארון קודש נייד,  אירופה, אמצע המאה ה-19, עץ

ארון קודש נייד, אירופה, אמצע המאה ה-19, עץ