Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

מה הקשר בין בית נכות, הנגשה לנכים ושימור בשמים?

מה הקשר בין בית נכות, הנגשה לנכים ושימור בשמים?
ד"ר ענת חן
  • א׳ בכסלו ה׳תשע״ה (נובמבר 23, 2014)
  • http://www.hechalshlomo.org.il/

הרהורים  לקראת שיפוץ של מעלית

כל מי שנכנס למעלית הקטנטנה בבניין היכל שלמה מבין שהיא מוצג ארכיוני לכל דבר ועניין. רבים מעדיפים בשל כך את המדרגות המפורסמות. ועכשיו – הפתעה: בקרוב מאוד המעלית הצרה והקטנה תעבור שיפוץ רציני והרחבה: אפילו כסאות גלגלים רחבים יוכלו להיכנס בקלות למעלית וכך להגיע כמעט לכל פינה בבניין.

נכים אמרנו? אולי נכות יותר מתאים. מי שמעיין בכרטסת הישנה השמורה במוזאון היכל שלמה, או בחותמת שבה מוחתמים מרבית הספרים שבאוסף יראה בברור שעד לפני כמה עשורים המילה מוזאון לא נזכרת כלל. הביטוי שבו השתמשו היה ״בית נכות״.

כרטסת בית נכות

המקור של הביטוי ״בית נכות״ לא לגמרי ברור. בוריס שץ, מייסד בצלאל, קרא למוסד שהקים בסמוך לבית הספר בצלאל ״בית הנכות הלאומי בצלאל״ ובחזונו כתב כך: ״שם נצבור כל אשר יצר היהודי במשך אלפי שנים. חלק מעבודתו לטובת האנושיות כולה: בית נכאת נמצא. בית אשר נתן בנו האלוהים נכאת לאמנות ישראל ולחכמתו״.

יוסף קלויזנר כתב בשנת תרצ״א ״עיר כזאת ראוי שיהיה לה בית נכאת משלה״ והכוונה היא לעיר תל אביב שבשנת 1930 היו בה 50,000 תושבים והיא אכן הייתה ראויה למוזאון משלה.

כנראה ששניהם מתכוונים למילה נכאת המקראית שפרושה בושם. בית נכאת אם כן הוא הבית שבו היו משמרים את הבשמים דהיינו את הדברים העדינים בעלי הערך והראיה היא מספר מלכים: ״וישמע עליהם חזקיהו ויראם את כל בית נכתה: את הכסף ואת הזהב ואת הבשמים ואת שמן הטוב ואת בית כליו ואת כל אשר נמצא באוצרותיו״ (מלכים ב׳, כג, יג).
הביטוי ״בית נכאת״ הפך אם כן ל״בית נכות״ ושניהם נעלמו מהשפה העברית לטובת המילה הבינלאומית מוזאון.

בקרוב המעלית המשופצת תשלים את החלקים שהיו חסרים עד כה, כך שלאחר ביקורם ב״בית הנכות היכל שלמה״ יוכלו  כל בית ישראל להעפיל למרומי המגדל ולהגיע עם המעלית אפילו עד לגג.