Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

רגעים קטנים גדולים

רגעים קטנים גדולים
נורית סירקיס בנק

על "עולמות"- תערוכת הצילומים של עזרא לנדאו

העין היא ראי הנפש ועין המצלמה של עזרא לנדאו בהחלט מנגנת על מיתרי הלב.
בצילומיו מתועדים מפגשים בלתי אפשריים בין עבר עתיק לבין הווה רועש ועכשווי, בין אנשים ממגזרים ותורות חיים שונות, בין עיר לתושביה, בין רוח לחומר.
בקומפוזיציות מדויקות, שלעתים קשה להאמין שאכן התרחשו במציאות, מציב לפנינו עזרא לנדאו את היופי, הכאב, והאבסורדיות בישראל 2014.
מסמטאות מאה-שערים והעיר העתיקה בירושלים ועד לעמדות צה"ל בעוטף עזה, תופס  לנדאו רגעים קטנים שאומרים כל כך הרבה עלינו, כחברה וכיחידים. רגעים קטנים גדולים.

הנישות שאליהן יש לעזרא לנדאו גישה מיוחדת, כצלם חרדי, נותנות הצצה לעולם שלם שאינו גלוי לרבים אחרים: חצרות חסידיות, תלמודי תורה, מגרשי משחקים, חצרות אחוריות. עינו הרגישה קולטת ומעבירה הלאה מסרים בלתי מילוליים אודות התמודדויות, אתגרים, חומות וגשרים.

מתוך הצילומים עולות ומשתקפות שאלות קיומיות העוסקות במקומו של היחיד בתוך הקהילה, במערכות של זוגיות ותקשורת בין-אישית, במקומה של המסורת מול החדשנות, בעולם גדוש מסרים סותרים ובחיפוש האנושי אחר הנשגב, אחר מה שנמצא "מעבר" למה שהעין רואה.

בכל אחד מן הצילומים מבקש הצלם מאתנו, הצופים, לפתוח את העין. לפתוח את הלב.

פתיחה: יום חמישי, 4.12, י"ב בכסלו, בשעה 20:00
נעילה: יום רביעי, 31.12, ט' בטבת
שעות הפעילות: ימים א'-ה : 08:00-20:00, יום ו': 09:00-12:00
הכניסה לתערוכה חופשית.
(כניסה לשאר תערוכות המוזאון בתשלום).