Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

מנורות החנוכה מוורשה

מנורות החנוכה מוורשה
קרן חקק
  • ט״ז במרחשון ה׳תשע״ה (נובמבר 9, 2014)
  • http://www.hechalshlono.org.il

מנורת חנוכה מבית כנסת טלמצקה, ורשה, פולין
המאה ה-18
פליז יצוק
מתנת מרגרט ונר-גרן, שוודיה
להנצחת קהילת טלמצקה, ורשה

שתי מנורות החנוכה האלו עמדו עד פרוץ מלחמת העולם השנייה בבית הכנסת הגדול שברחוב טלמצקה בוורשה. כאשר גבר האיום הנאצי ועמו החשש מפני הפצצת בית הכנסת, החליט רב הקהילה להציל את מה שאפשר. הרב ומזכיר הקהילה קברו את המנורות במסתור תת-קרקעי ובו-בזמן הציע אותן הרב למכירה באמצעות השגריר הפולני בשוודיה, כדי לגייס כספים אשר יסייעו לבני הקהילה להימלט מוורשה.

מרגרט ונר-גרן, רוזנת שוודית משטוקהולם, ביקשה לעשות את אשר ביכולתה למען הצלת יהודים ולכן רכשה את המנורות בסכום עתק. לימים תרמה אותן בלוויית שיר שחיברה להיכל שלמה, לשם הנצחת קהילת טלמצקה ולזכר מאות הפליטים שניצלו באמצעותן.

 

אַת מנורה עתיקת יומין,
ספרי נא
לשרידי עמך ישראל
את קורותיך.
וכשהנרות יאירו עלייך,
יזכירו את צלילי כינורו של  דוד בלילות.
ספרי לשרידי בניך
שחזרת לגבולך,
למקום מקדשך,
בידי אישה לא יהודייה
אשר רבות בשנים
בבטחה שמרה עלייך.

 מנורות החנוכה מוורשה