Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

כתבות מאתאודי מזרחי- צורף כתבה בקינג ג'ורג' 58

'הכר נא למי החותמת'- לשאלת זיהויים של חותם ירושלמי ושל יוצרו

ג׳ באב ה׳תשע״ח (יולי 15, 2018) |

 

אמנות עממית מתאפיינת, בין השאר, בכך שנוצרה בידי אמנים ששמם אבד, לעיתים, עם השנים. יצירות אמנות עממית רבות שהשתמרו בימינו הינן יתומות ויוצריהן נותרו עלומים. גם כאשר נזכר מעלי דפי ההיסטוריה שמו של אחד מבעלי המלאכה, יש … קראו עוד